středa 6. ledna 2016

Valdštejnský palác

Více jak 12 let byl Valdštejnský palác místem mého každodenního docházení do pracovního procesu. V té době jsem si ani neuvědomovala tu nádheru historických prostor, vybavení, obrazů, rozsáhlých stropních maleb a fresek.
Uvnitř areálu je nádherně upravená zahrada, hojně navštěvovaná převážně domácími i zahraničními turisty.
Teprve snad nyní, když už si užívám důchodu, doceňuji tu nádheru, která mě byla každý den umožňována. Člověk si zvykne a bere všechno tak nějak samozřejmě, a to není dobře. Teď si to zpětně uvědomuju.

Trochu historie

Valdštejnský palác se nachází na Malé Straně, je to jedna z nejvýraznějších staveb baroka. Palácový komplex si nechal v letech 1623-1630 vystavět tehdy nejmocnější a nejbohatší šlechtic Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Jeho pražská rezidence měla velikostí a přepychem konkurovat přímo Pražskému hradu. Proto pozval významné italské architekty, stavitele, malíře i sochaře. Výzdobu zahrady svěřil císařskému sochaři Rudolfa II., který vytvořil unikátní soubor soch, sousoší a kašen. Sochy byly v roce 1648 uloupeny švédskými vojsky a teprve na začátku 20. století byla zahrada ozdobena jejich kopiemi.
Albrecht z Valdštejna byl velkým milovníkem koní, a tak není náhoda, že přímou součástí paláce byla konírna, ve které bylo ustájeno cca 40 koní. Každý z koňů měl nad sebou svůj portrét.
Albrecht brzo po dokončení paláce zemřel, a tak zde pobýval pouze necelých 12 měsíců.
V současné době je palác sídlem Senátu. Samotný palác i nádherná zahrada jsou veřejnosti přístupné. V letních měsících probíhají v zahradní sala terreně koncerty a další kulturní akce.
Žádné komentáře:

Okomentovat