neděle 1. května 2016

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic, Filipojakubská noc nebo Valpružina noc je vlastně velmi starý lidový zvyk. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Noc byla pokládána za magickou a lidé věřili, že se čarodějnice slétají na sabat. Proto se na vyvýšených místech zapalovaly ohně, které měly posloužit jako ochrana před čarodějnicemi.
Lidé věřili, že popel z těchto ohňů má zvláštní moc pro zvýšení úrody. Účelem tohoto lidového svátku tedy byla ochrana úrody a vlastně celého hospodářství před možnými nepřízněmi a neúspěchy.
Čarodějnice ovšem nebyly jen ty zlé. Ty, které znaly tajemství bylinek, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny byly mezi lidmi vážené. V některých jazycích prý slovo čarodějnice dokonce znamená "moudrá žena". Bohužel ani ty hodné to ve středověku neměly nijak lehké. Většina se stala obětí tzv. honu na čarodějnice. Samozřejmě, že není znám počet nevinných žen, které byly takto odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe. Některé prameny uvádějí dokonce i statisíce obětí.
Doufám milé čarodějnice, které jse se zúčastnily včerejších letů, že jste se v pořádku vrátily do svých jeskyní!


Žádné komentáře:

Okomentovat