pátek 14. dubna 2017

Výlet na Mělník

V březnu jsme vyrazili na výlet do Mělníka. Máme ho celkem blízko, přesto to byla naše první návštěva tohoto města. Byl všední den, provoz v pohodě a návštěvu zámku jsme absolvovali sami, bez průvodce. S průvodcem se sice dozvím spoustu zajímavých věcí, ale myslím, že se mi v hlavě udrží možná dvě hodinky, a i to si zřejmě dost fandím. Ve městě v infocentru je k dispozici dost materálu, tak možnost seznámení s městem i zámkem prostě je.

Mělník vznikl na soutoku řek Labe a Vltavy ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. jako město královské. Po jeho smrti náleželo město královně Kunhutě a od té doby bylo užíváno jako věno českých královen. Karel IV. vyhlásil město jako věnné, současně se zasloužil i o rozvoj vinařství, když z Burgunska dovezl vinnou révu a začal ji na stráních města pěstovat.
Od roku 1753 vlastnila zámek mělnická větev rodiny Lobkowiczů až do roku 1948, kdy jí byl zámek znárodněn a v roce 1992 jim byl znovu navrácen.
V levém křídle zámku žije současný majitel Jiří Jan, kníže Lobkowicz s manželkou a dvěma malými syny.

Nejdůležitějšími památkami města je římskokatolická katedrála sv. Petra a Pavla, kostel sv. Ludmily, městská Radnice nebo Pražská brána.


Žádné komentáře:

Okomentovat