sobota 31. března 2018

Apríl? Ale ne, to řechtá úřední šiml

Článek v plánu nebyl, ale ...
Původně jsem si myslela, že se jedná o apríl EÚ, ale ono se jedná o nové nařízení, které bude platit od 25. května. O ochraně osobních údajů, neboli GDPR. Samozřejmě, že mě zajímá, jak jsou chráněna moje osobní data a za jejich zneužití ať padají pokuty. Nikdo nemá právo manipulovat a zneužívat rodné číslo, OP, platební karty, emaily nebo fotky na sociálních sítích.
To je určitě v pořádku, ale s platností GDPR nastanou velké problémy např. pro ředitele škol. Informace jsem čerpala ze zdroje iDnes.cz a nestačila se divit.
Je vaše dítě alergické např. na lepek, má astma nebo v závodech doběhlo jako poslední nebo i první, ale o to vlastně nejde.
Tak taková informace by se neměla objevit na nástěnce ani na školním webu, jde o porušení práv osobních údajů. Ředitelé škol budou muset zajistit rodičovský souhlas k fotografování žáků, kde bude nutné vymezit, jak bude s fotografií nakládáno. Souhlas k fotografování musí dát i fotografovaný učitel.
Výjimkou mohou být školní akce, kde musí škola najít vhodný argument, proč děti fotí, např. ten, že účelem focení bylo monitorovat akci, nikoli fotit děti.
Na skříňkách dětí by neměla být fotka ani jméno, aby se na veřejnost nedostala informace k identifikaci dítěte. Jakékoliv výsledkové listiny žáků nemají obsahovat jméno, ale přidělené číslo, pod kterým si dítě výsledek dohledá.
Ale i nahrávání hodiny hudební výchovy je spojené s problémem, neboť ze záznamu hlasu je možná identifikace dítěte, což je opět považováno za osobní údaj.
Škola se může dostat do problémů i při banální otázce na povolání rodičů. Jedná se prý o nadbytečný údaj, tato informace není třeba k tomu, co ukládá školský zákon.
Absurdistán? Ale ne, to jenom úředníci EÚ vykazují činnost, za kterou jsou královsky placení, ale jejich "práce" bude mít nepříjemný dopad na širokou vrstvu obyvatel tohoto společenství. GDPR se netýká pouze školství, ale prakticky nás všech. Další papírování, byrokracie, práce navíc, proč?
Vždyť nařízení o ochraně osobních dat existuje a doposud plně fungovalo.


Žádné komentáře:

Okomentovat